Ontwikkeling aantal laadpunten 2020-2030 naar locatietype

Het nieuwe rapport ‘Ontwikkeling aantal laadpunten 2020-2030 naar locatietype’ is een onmisbaar document voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met de ontwikkeling van de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Het biedt een uniek inzicht in de ontwikkeling van het aantal private laadpalen, onderverdeeld naar de segmenten kantoren, hotels, restaurants, garage, retail- en productielocaties en VvE’s.

De opmars van de elektrische auto is onmiskenbaar en blijvend van aard. Naar verwachting is in 2030 86% van het aantal verkochte nieuwe personenwagens een Full Electric Vehicle (FEV). Dat betekent dat ook het aantal laadpunten fors zal moeten groeien. In een speciale bijlage bij het EV-rapport 2020 maken Automotive Insiders en Trend-RX  een uitgebreide analyse van de huidige en toekomstige situatie. Wij kwantificeren het aantal laadpunten naar locatie en bespreken de rol van de (semi) overheid. We maken onderscheid in publiek toegankelijke, particuliere en snellaadpunten waarbij we ook kijken naar de geografische spreiding.

Vervolgens komen we op basis van deze data, gecombineerd met de groei van het aantal FEV’s in het wagenpark, tot een schatting van het aantal benodigde laadpalen per segment in 2030. Het rapport is bij voorintekening tot 1 november te koop voor € 495,- (exclusief BTW), daarna voor € 750,- (exclusief BTW). Bij aanschaf van het EV-Rapport 2020 ontvangt u het laadpalenrapport gratis.

Bij vragen kunt u een mail sturen naar post@automotiveinsiders.nl

U kunt het rapport hier bestellen.

EV Rapport 2020: nieuwe inzichten voor een nieuwe toekomst

Automotive Insiders en Trend-Rx hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar de status en het perspectief van de elektrificering van het wagenpark. Stilgestaan wordt bij de verschillende factoren die van belang zijn en wat de impact van de elektrificatie is voor alle stakeholders: van autofabrikant tot autodealer, van toeleverbedrijf tot universeel autobedrijf en van leasemaatschappij tot verzekeraar. Het onderzoek richt zich met name op de Full Electric Verhicles (FEV) en sluit vlekkeloos aan op een vorig jaar verricht onderzoek naar de ontwikkeling van het wagenpark en de invloed daarvan op dealers, leasemaatschappijen en de aftersalesmarkt. Het huidige onderzoek kan als een vervolg op dit onderzoek gezien worden.

Over EV is al veel geschreven, maar niet eerder is een alomvattend onderzoek verschenen dat zich richt op de Nederlandse markt en dynamiek. Eén ding is zeker in deze onzekere tijden: de elektrificering van het wagenpark zal onverminderd doorgaan en iedereen in de sector krijgt ermee te maken! De vraag is alleen: wat gaat het betekenen voor u en uw bedrijf?

Stakeholders

In het rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat de opkomst van de FEV betekent voor het rendement van stakeholders als autodealers, universele autobedrijven, verzekeraars en de schadeherstelsector. Het blijkt dat de cijfers een ander beeld tonen dan in bestaande studies tot op heden. Het rapport biedt dan ook een onmisbaar handvat voor eenieder met een belang in de autosector. Zonder juist inzicht ook geen toekomst.

De inhoudsopgave is als volgt:

Inleiding                                                                                                                

 1. Het Nederlandse elektrische wagenpark is klein, maar groeit snel door druk op fabrikanten
 2. Particuliere markt groeit alleen bij voldoende aanbod occasions
 3. EV-infrastructuur verbetert snel, maar verdere slag noodzakelijk
 4. Groter EV-wagenpark in 2030 leidt tot hogere schadefrequentie
 5. Lagere marges voor dealers en universele garagisten
 6. Hogere schadelast voor verzekeraars door aanzienlijke stijging letselschade
 7. Conclusies en aanbevelingen

Inzicht

Het EV Rapport 2020, een gezamenlijke uitgave van Automotive Insiders en Trend-Rx, geeft in ruim 80 pagina’s en met behulp van veel heldere grafieken snel een goed inzicht in alle ontwikkelingen rondom elektrische voertuigen. De kosten van het rapport bedragen € 2250,- exclusief btw. Hierbij inbegrepen is een persoonlijke (eventueel online) toelichting met uw team van anderhalf uur door de schrijvers.

Omdat de impact van de Covid-crisis nu nog onvoldoende duidelijk is, wordt deze later dit jaar, als er meer aanknopingspunten zijn, in een gratis supplement bij het onderzoek verder toegelicht voor wie het rapport heeft aangeschaft.

Interesse? Stuur een mail naar post@automotiveinsiders.nl

Verzekeraars slachtoffer van eigen inefficiëntie op automarkt

Het recent verschenen uitvoerige rapport ‘Verzekeraars slachtoffer van eigen inefficiëntie op automarkt’ van Automotive Insiders en Trend-RX laat er geen twijfel over bestaan: zonder ingrijpende efficiëntiemaatregelen bij verzekeraars zullen de al forse verliezen op autoverzekeringen verder oplopen.

Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:

 • Een voortgaande verschuiving van (deel)Casco- naar verlieslatende WA-verzekeringen onder invloed van een verouderend wagenpark en het succes van private lease
 • De toenemende inefficiëntie bij de verzekeraars zorgen voor steeds hogere kosten.

Door het nog steeds groeiende wagenpark zal het premievolume van autoverzekeringen blijven groeien, maar deze groei is onvoldoende om de trend te keren. De marges zullen zwaar onder druk blijven staan. Uiteraard spelen stijgende kosten bij letselschade en het eigenlijke schadeherstel een rol maar die worden voldoende gedekt door de stijgende premies.

Het rapport is het eerste in zijn soort dat uitgebreid gebruik maakt van grote hoeveelheden data. Het rapport rekent daarmee af met allerlei (veelal) foutieve onderbuikgevoelens en toont helder de uitkomsten van de analyses dankzij de vele tientallen grafieken.

De inhoudsopgave is als volgt:

Inleiding                                                                                                                

 1.  Het Nederlandse wagenpark groeit en veroudert snel
 2.  Verzekeraars krijgen kosten niet onder controle
 3.  Megatrends beïnvloeden vooral samenstelling wagenpark
 4.  Wagenpark blijft groeien maar nieuwe vormen van eigendom
 5.  Groei in markt, maar verschuiving naar WA-verzekeringen
 6.  Conclusies en aanbevelingen

Het rapport bedraagt 64 pagina’s met maar liefst 80 grafieken waardoor men makkelijk inzicht krijgt in de historische data en de berekende trends.

De prijs van het rapport is 1995 euro excl. btw en hier is desgewenst ook een persoonlijke toelichting op uw locatie bij inbegrepen.

Interesse? Stuur een mail naar post@automotiveinsiders.nl

Smart Mobility Monitor

‘De Smart Mobility Monitor als leidraad in het ontwikkelen van uw strategie’

Met de Smart Mobility Monitor gaan Automotive Insiders en Peter Mulder van Improof Research periodiek inzicht geven in de ontwikkelingen en kansen die smart mobility biedt.

Aangezien er nog veel onduidelijkheid bestaat wat de impact van de ontwikkelingen zal zijn, is het voor velen buitengewoon lastig de bedrijfsstrategie aan te passen. De Smart Mobility Monitor helpt daarbij. Dit doen we onder andere op basis van een uitgebreid onderzoek onder 2000 consumenten.De Smart Monility Monitior geeft onder meer antwoorden op strategische vragen als:

 • Welke bekendheid hebben bepaalde mobiliteitsinnovaties (verschillende vormen van Car Sharing, ritdeling, verschillende typen van Mobility as as Service, etc.) op dit moment?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de slagingskansen optimaal zijn?
 • Welke mobiliteitsinnovaties worden snel bekender en welke niet?
 • Op welke mobiliteitsinnovaties zou u zich moeten richten? En op welke doelgroepen?Welke barrières blijven bepaalde mobiliteitsoplossingen blokkeren en hoe zouden die opgeheven kunnen worden?
 • Bij welke doelgroepen gelden die blokkades in het bijzonder en bij welke doelgroepen hoeft u daar minder rekening mee te houden?
 • Bereikt een bepaalde technologie een ‘tipping point’ waarbij uw marktintroductie haalbaar is?
 • Voor welke niveaus van MaaS is er op dit moment concrete belangstelling (gebruiksintentie)? En op welke doelgroepen zou u zich moeten richten en in welke mate is de aard van de reis de bepalende factor?
 • Met welke partijen dient u rekening te houden? Kan een Techbedrijf (Google) of consumentenorganisatie (ANWB) de initiator zijn van een nieuwe mobiliteitsdienst? Of kan een bestaande speler in de autobranche (PON, BMW) of leasemaatschappij een even betrouwbare initiator zijn?
 • Waar moet u rekening mee houden in uw doelgroepenstrategie de komende jaren? Gaan jongeren en ouderen zich in verschillende richtingen ontwikkelen, of laten stedelijke en regionale gebieden verschillende behoeften zien?
 • Hoe groot is de kans dat interessante mobiliteitsinnovaties uit andere landen u rechts inhalen? Is daar al tractie voor?
 • Is er al een duidelijke klantbehoefte aan specifieke mobiliteitsbehoeften of -combinaties die nu nog niet worden aangeboden waar u op in zou kunnen springen?

De Smart Mobility Monitor kost € 395,- ex btw. en is nu beschikbaar. Interesse? Stuur een mail naar post@automotiveinsiders.nl.


Branchemonitor Schadesector

‘Inzicht in schadesector: houvast voor de toekomst’

De schadesector is, net als de overige sectoren in de automotive, volop in beweging.

Nieuwe sturingsmodellen, merkerkenningen, differentiering in de werkzaamheden en steeds complexere auto’s doen zich gelden.

Voor de automotive sector als geheel worden grote veranderingen verwacht door de ontwikkelingen op het gebied van connectiviteit, de (semi) autonome auto, sharing en electrificering van het wagenpark (CASE). Megatrends als verdergaande verstedelijking zullen ook hun invloed hebben op de automotive- en de schadesector. Het is daarom begrijpelijk dat de meest wilde verhalen de ronde doen over de ontwikkeling van het schadevolume. Dat maakt het als bedrijf in de schadesector haast onmogelijk om op verantwoorde wijze je koers te bepalen.

Daarom hebben Automotive Insiders en Oude Essink Business-Advies het initiatief genomen om in samenwerking met Solera, TrendRx en Baken Adviesgroep de Branchemonitor Schadesector 2018-2030 samen te stellen.

Het resultaat is een lijvig rapport dat op basis van data, in plaats van aannames, inzicht geeft in de ontwikkeling van het volume in de schademarkt voor de periode 2018-2030. De monitor rekent af met vage bespiegelingen en vaak foutieve aannames en biedt stakeholders doorwrochte analyses op basis van betrouwbare data die door tal van stakeholders beschikbaar zijn gesteld.

De monitor maakt dat stakeholders (eindelijk) de mogelijkheid hebben hun koers te bepalen op basis van betrouwbare Nederlandse data en analyses van de sector. Dat er de komende jaren veel gaat veranderen is zeker maar anders dan veelal werd en wordt aangenomen.

De Branchemonitor Schadesector 2018-2030 is dan ook een onmisbaar rapport voor alle stakeholders in de schadebranche.