Smart Mobility Monitor

‘De Smart Mobility Monitor als leidraad in het ontwikkelen van uw strategie’

Met de Smart Mobility Monitor gaan Automotive Insiders en Peter Mulder van Improof Research periodiek inzicht geven in de ontwikkelingen en kansen die smart mobility biedt.

Aangezien er nog veel onduidelijkheid bestaat wat de impact van de ontwikkelingen zal zijn, is het voor velen buitengewoon lastig de bedrijfsstrategie aan te passen. De Smart Mobility Monitor helpt daarbij. Dit doen we onder andere op basis van een uitgebreid onderzoek onder 2000 consumenten.De Smart Monility Monitior geeft onder meer antwoorden op strategische vragen als:

 • Welke bekendheid hebben bepaalde mobiliteitsinnovaties (verschillende vormen van Car Sharing, ritdeling, verschillende typen van Mobility as as Service, etc.) op dit moment?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de slagingskansen optimaal zijn?
 • Welke mobiliteitsinnovaties worden snel bekender en welke niet?
 • Op welke mobiliteitsinnovaties zou u zich moeten richten? En op welke doelgroepen?Welke barrières blijven bepaalde mobiliteitsoplossingen blokkeren en hoe zouden die opgeheven kunnen worden?
 • Bij welke doelgroepen gelden die blokkades in het bijzonder en bij welke doelgroepen hoeft u daar minder rekening mee te houden?
 • Bereikt een bepaalde technologie een ‘tipping point’ waarbij uw marktintroductie haalbaar is?
 • Voor welke niveaus van MaaS is er op dit moment concrete belangstelling (gebruiksintentie)? En op welke doelgroepen zou u zich moeten richten en in welke mate is de aard van de reis de bepalende factor?
 • Met welke partijen dient u rekening te houden? Kan een Techbedrijf (Google) of consumentenorganisatie (ANWB) de initiator zijn van een nieuwe mobiliteitsdienst? Of kan een bestaande speler in de autobranche (PON, BMW) of leasemaatschappij een even betrouwbare initiator zijn?
 • Waar moet u rekening mee houden in uw doelgroepenstrategie de komende jaren? Gaan jongeren en ouderen zich in verschillende richtingen ontwikkelen, of laten stedelijke en regionale gebieden verschillende behoeften zien?
 • Hoe groot is de kans dat interessante mobiliteitsinnovaties uit andere landen u rechts inhalen? Is daar al tractie voor?
 • Is er al een duidelijke klantbehoefte aan specifieke mobiliteitsbehoeften of -combinaties die nu nog niet worden aangeboden waar u op in zou kunnen springen?

De Smart Mobility Monitor is eind oktober beschikbaar. Interesse? Stuur een mail naar post@automotiveinsiders.nl.


Branchemonitor Schadesector

‘Inzicht in schadesector: houvast voor de toekomst’

De schadesector is, net als de overige sectoren in de automotive, volop in beweging.

Nieuwe sturingsmodellen, merkerkenningen, differentiering in de werkzaamheden en steeds complexere auto’s doen zich gelden.

Voor de automotive sector als geheel worden grote veranderingen verwacht door de ontwikkelingen op het gebied van connectiviteit, de (semi) autonome auto, sharing en electrificering van het wagenpark (CASE). Megatrends als verdergaande verstedelijking zullen ook hun invloed hebben op de automotive- en de schadesector. Het is daarom begrijpelijk dat de meest wilde verhalen de ronde doen over de ontwikkeling van het schadevolume. Dat maakt het als bedrijf in de schadesector haast onmogelijk om op verantwoorde wijze je koers te bepalen.

Daarom hebben Automotive Insiders en Oude Essink Business-Advies het initiatief genomen om in samenwerking met Solera, TrendRx en Baken Adviesgroep de Branchemonitor Schadesector 2018-2030 samen te stellen.

Het resultaat is een lijvig rapport dat op basis van data, in plaats van aannames, inzicht geeft in de ontwikkeling van het volume in de schademarkt voor de periode 2018-2030. De monitor rekent af met vage bespiegelingen en vaak foutieve aannames en biedt stakeholders doorwrochte analyses op basis van betrouwbare data die door tal van stakeholders beschikbaar zijn gesteld.

De monitor maakt dat stakeholders (eindelijk) de mogelijkheid hebben hun koers te bepalen op basis van betrouwbare Nederlandse data en analyses van de sector. Dat er de komende jaren veel gaat veranderen is zeker maar anders dan veelal werd en wordt aangenomen.

De Branchemonitor Schadesector 2018-2030 is dan ook een onmisbaar rapport voor alle stakeholders in de schadebranche.