Verbeter de Private Lease Keurmerk Voorwaarden: artikel B

B. Eerlijkheid en duidelijkheid

Algemeen
Naarmate een overeenkomst complexer is en de uitvoering van meer aspecten afhankelijk, neemt de behoefte aan heldere afstemming tussen de contractpartijen toe. Private Lease is door de combinatie van eigen diensten van de leasemaatschappij, de van derden af te nemen diensten, de invloed van overheidsmaatregelen en de invloed van het gebruik van de auto door de klant, een complexe overeenkomst. Daarbij geldt dan ook nog eens dat de meeste particuliere klanten zelf gering inzicht hebben in kostenbewaking en de risico’s van veranderingen rondom autobezit- en gebruik. Het Keurmerk Private Lease is bedoeld om leasing aan particulieren te kanaliseren en onwenselijke verschillen in toepassing te voorkomen. Het Keurmerk verplicht de deelnemende leasemaatschappijen de Keurmerk Algemene Voorwaarden te gebruiken en claimt daarmee “eerlijk, betrouwbaar en duidelijk” handelen te kunnen garanderen.

De eerlijkheid en duidelijkheid van de Keurmerk Private Lease Voorwaarden
Het Keurmerk Private Lease is weliswaar door de VNA in het leven geroepen, maar niet eerder dan nadat er al geruime tijd signalen waren dat Privé Lease toepassingen te ver uiteen gingen lopen en ook de AFM er aandacht aan ging geven.
Het Keurmerk is ondergebracht in een Stichting die onafhankelijkheid wordt genoemd, maar dat wordt niet waargemaakt. Er is wel enige betrokkenheid van de Consumentenbond, maar de Stichting wordt gerund door en vanuit de VNA omgeving, terwijl het bestuur een jaar na de start nog steeds niet compleet is. Ook deelname aan de Geschillencommissie en de opmerking “onder auspiciën van de SER” geven het Keurmerk nog geen onafhankelijkheid.
Tot zover de structurele aspecten; onderstaand wordt ingegaan op de eerlijkheid en duidelijkheid van de Algemene Voorwaarden van het Keurmerk Private Lease.

Duidelijkheid

De duidelijkheid van de Private Lease Voorwaarden scoort momenteel onvoldoende en behoort dan ook verbeterd te worden en dat kan heel goed door:

 • Een compact, puntsgewijs, overzicht geven van al die omstandigheden die kunnen leiden tot aanpassing van de condities.
 • Ervoor zorgen dat de deelnemende lessors op identieke wijze hun “aanvullende voorwaarden” zullen presenteren.
 • De opmerkingen “lessor heeft het recht om …” en “Lessor kan … “  vervangen door een heldere uiteenzetting wat de “lessor zal … “  doen in de aangehaalde omstandigheden (signaleren, motiveren en doorvoeren).
 • Aangeven voor welke onvoorziene kosten de waarborgsom bedoeld is.
 • Uitleg hoe de maximale “opzeggingsvergoeding” wordt bepaald.
 • Aangeven dat de lessor in zijn aanvullende voorwaarden zal (moeten) vermelden of, en zo ja, welke kostencomponenten vrij van BTW in de leaseprijs zijn opgenomen.

Eerlijkheid

De Keurmerk Voorwaarden bieden daarnaast ook niet de toegezegde betrouwbaarheid en eerlijkheid die verwacht mag worden; dat is te verbeteren door:

 • De ruimte voor afwijkende aanvullende voorwaarden van deelnemende lessors beperken tot de mogelijkheden die nodig zijn voor individueel prijsniveau en voor extra diensten c.q. hoger kwaliteitsniveau.
 • Te allen tijde klant het recht op gratis vervangende auto geven in die gevallen waar de kosten van de vervangende auto op een derde verhaald kunnen worden (bij schades en onvoldoende uitgevoerde reparaties).
 • De leaseprijs per maand van toepassing verklaren voor exact het overeengekomen kilometrage, niet voor kilometer ranges als “tussen 15.000 en 20.000 km/jaar” (kortom: verbod op gebruik van oneerlijk uitwerkende km-bundels).
 • Standaard verrekening ook voor “minder gereden dan gecontracteerde kms”, voor zover daadwerkelijk gereden kilometers meer dan 10.000 per jaar belopen.  
 • Schade door voortijdige beëindiging altijd vaststellen exclusief BTW en alleen wanneer niet vermijdbaar (uiterst zelden) verhoogd met BTW te factureren.

Nabericht
Het feit dat de Keurmerk Voorwaarden niet voldoende duidelijk en eerlijk zijn hoeft niet zo ernstig uit te pakken als het lijkt. Immers het zijn de leasemaatschappijen die met hun “aanvullende voorwaarden” de kwaliteit van “hun” Private Lease bepalen. Dat laat onverlet dat een Keurmerk pas een echt Keurmerk is als de primaire voorwaarden correct en van hoog niveau zijn, de dienstverlening van deelnemende bedrijven vergelijkbaar maakt en als geheel positief onderscheidend is van “andere”, niet deelnemende, aanbieders. Het Keurmerk voorziet daar niet in.  

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een antwoord