Berichten

Wat als de waterstof-auto doorbreekt in plaats van de elektrische auto?

Omdat energie mijn grote belangstelling en passie heeft, vroeg en kreeg ik – als aanwezige in de zaal –  toestemming om in het kort de vraag te beantwoorden.

De nadelen van waterstof zijn:

  1. Explosiegevaar, denk aan het luchtschip De Zeppelin in 1937
  2. De noodzaak om de tank continu gekoeld te houden tot ca. 160 graden Celsius onder nul.  Die koeling kost enorm veel energie en dat 24 uur per dag.

Nu meldde het ANP reeds in  2015 een spectaculaire ontwikkeling met betrekking tot waterstof.

TNO  was er in geslaagd om waterstofgas op te lossen in een gel. Vergelijk het met een afgesloten colaflesje waarin – onzichtbaar – koolzuurgas (CO2) is opgelost. Pas bij schudden of het openen zie je het koolzuurgas ontsnappen.  Na verloop van tijd is de cola zonder ‘prik’. Vervang het woordje ‘cola’ door het gel en lees waterstof i.p.v. koolzuurgas en het principe is identiek. Doordat het waterstof oplost in het gel daalt de druk en kan de koeling achterwege blijven. 

Bestaande benzinestations (infrastructuur) zouden met een kleine aanpassingen gaandeweg steeds meer pompeilanden kunnen aanpassen voor waterstof. Vergelijkbaar met LPG-pompeilanden.

De waterstof-auto rijdt elektrisch door waterstofgas samen te brengen met zuurstof. Zoals de traditionele auto zijn energie meesleept in zijn benzinetank, de elektrische auto de batterij heeft als energievoorraad-voor-onderweg, zo heeft de waterstofauto de beschikbaarheid over waterstof.  Het is echter een rijdende energiecentrale want de waterstof moet nog worden omgezet naar elektriciteit op de momenten dat dat gewenst is. Er is dus geen sprake van een tussentijdse opslag van elektriciteit.

De waterstof-auto heeft weliswaar geen battery-pack maar wel een unit met brandstofcellen.
Mij is onbekend hoeveel onderhoud dat oplevert voor de werkplaats. In ieder geval komt met waterstof de uitlaat weer in beeld!   Deze zou van kunststof (= aardolie) of roestvrij staal kunnen/moeten  zijn  aangezien er water vrijkomt. Of de waterstofauto dus echt gaat winnen van de batterij-auto zal mede afhankelijk zijn van de te verwachten productie-  en onderhoudskosten. 

Welke soort auto spaart nu de fossiele energievoorraad?

Wil de elektrische auto bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie dan moet zowel de batterij-auto als de waterstofauto wel gebruikmaken van duurzaam opgewekte elektriciteit. Elektrische aandrijving zal in ieder geval, zoals gepresenteerd, het aantal te onderhouden/vervangen onderdelen fors terugbrengen. Daarover waren alle sprekers het eens.
Of de batterij-auto het wint van de waterstofauto?  Niemand die het weet. Maar voor de werkplaats zal de waterstofauto naar mijn persoonlijke inschatting toch iets meer onderhoud met zich meebrengen en daardoor wellicht de strijd met de batterij-auto  verliezen.

Hoge prijs voorkomt definitieve doorbraak elektrische auto’s

Momenteel bezitten Nederlandse huishoudens en bedrijven 8,2 miljoen personenauto’s. Daarvan zijn er 245.000 elektrisch aangedreven. In 2016 steeg het aantal elektrische auto’s 17%. Goed nieuws voor voorvechters van elektrisch rijden. Toch moeten deze cijfers met voorzichtigheid worden bekeken. Slechts 15.000 in Nederland geregistreerde auto’s zijn volledig elektrisch aangedreven. De overige elektrische auto’s zijn hybride voertuigen die vaak nog voor een fors deel op fossiele brandstoffen rijden. In de tweede helft van dit jaar wordt Tesla Model 3 in productie genomen. Dé hoop van voorvechters van elektrisch rijden op de definitieve doorbraak van volledig elektrische auto’s. Volgens een berekening van hoogleraar Maurice Steinbuch van de TU Eindhoven zal de nieuwe Tesla ongeveer € 34.000,- kosten in Nederland. En daar zit het probleem. De elektrische auto blijft voorlopig te duur.

In de top 10 van meest verkochte auto’s in 2016 staat één auto met een vergelijkbare startprijs als Tesla Model 3 Op plek 9 vinden we de Volkswagen Passat. Deze auto heeft een startprijs van ongeveer € 33.500,-. De op één na duurste auto in het lijstje, de Volkswagen Golf, heeft een startprijs van ongeveer € 23.000,-. Alle andere auto’s zijn fors goedkoper. In het rapport “De verzekeringsmarkt in 2026” beschreven Baken Adviesgroep en Trend-Rx dat de automarkt steeds meer verschuift naar de occasionmarkt. Een belangrijke reden hiervoor zijn jongeren die te weinig inkomen hebben voor een nieuwe, duurdere, auto. De oudere doelgroep die nog wel nieuwe auto’s koopt kiest steeds vaker voor private lease. In dit segment heeft 78% van de auto’s een cataloguswaarde van € 20.000,- of minder. Momenteel is 56% van de elektrische auto’s in bezit van bedrijven, terwijl zij slechts 11% van het totale wagenpark bezitten. Om de elektrische auto’s te laten doorbreken is meer particuliere verkoop nodig. Hiervoor is een enorme prijsdaling noodzakelijk.

Ook de koper van elektrische auto’s is primair prijs gedreven. Fiscale steun is daarbij welkom. In Nederland steeg de verkoop van elektrische auto’s in 2015 tijdelijk fors door bestaande fiscale voordelen voor zakelijke elektrische rijders. Na aanpassing van deze regels daalde het aantal nieuwe registraties 45%. In Denemarken zien we nu hetzelfde verschijnsel. Door fiscale voordelen nam de verkoop van elektrische auto’s in Denemarken de afgelopen jaren sterk toe. Toen de maatregelen eind 2016 werden afgeschaft daalde de verkoop van elektrische auto’s in 2017 maar liefst 60%. Overheden kunnen de doorbraak van elektrisch rijden fiscaal stimuleren. Voor een definitieve doorbraak is echter meer nodig: elektrische auto’s in lagere prijsklassen die betaalbaar zijn voor grote groepen van de bevolking.