Samen in de spiegel kijken

Emotioneel tekort

Maar welke leider wil dit soort criticasters in zijn of haar organisatie steeds tegenkomen? Leiders zijn – net als de meesten van ons – geneigd vooral in dezelfde positieve spiegel van hun ondergeschikten te kijken. Daardoor ontstaat er uiteindelijk een leger van ja-knikkers en hielenlikkers. Op zich niet zo erg, maar het risico hiervan is dat er een overdosis aan eigenliefde ontstaat die er toe kan leiden dat kritische feedback van medewerkers wordt genegeerd. Sterker nog: deze medewerkers zullen door hun kritische houding worden ‘opgeruimd’.

Volgens de bekende Nederlandse INSEAD professor Manfred Kets de Vries gaat dit zelfs zo ver dat hij die leiders en managers diagnosticeert als ‘individuen die leiden aan een groot emotioneel tekort’. Hij spreekt van robotten, klonen, companymensen, super aanpassers, conformisten zonder authenticiteit, verwisselbare acteurs, systeemmensen en zelfs van dode zielen!

Uitdaging

Elke organisatie zou een nar/maverick in dienst moeten hebben. Zij kunnen energieën in de organisatie kanaliseren naar een gemeenschappelijk doel. Dat baseren zij op innerlijke overtuiging, een realistische toekomstvisie en in harmonie met de omgeving. En zij delen dat ook met de medewerkers. Het gaat daarbij enerzijds om vertrouwen, communicatie, passie en verbeeldingskracht en anderzijds om de juiste inrichting van de organisatie met een scherpe focus op innovatie en een groot aanpassingsvermogen. Voorwaar een enorme uitdaging voor elk bedrijf en welhaast utopisch zónder nar/maverick met zijn natuurlijke neiging tegenwicht te zijn voor machtsuitoefening,

Samen bouwen

“Organisation Whispering”, om op een passende wijze te voorzien in úw behoefte aan een nar/maverick, biedt uitkomst. Ja(!), dat lijkt op de “Dog Whisperer/Cesar Milan”, maar dan voor organisaties: met een coaching aanpak zorgen voor relevante kennis, kunde en branche-ervaring. Aan de hand van een zogenaamd outside-in aanpak, waar niet alleen de relativiteit benadrukt wordt maar ook overmoedigheid subtiel tot de orde wordt geroepen, wordt er gezamenlijk gebouwd aan dat waar het om gaat: verplatten en verkorten. Om zo tot een informele op vernieuwing gerichte organisatie te komen. Een organisatie met efficiënte, voor de klant waarde genererende processen en met een absoluut minimum aan overhead.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie