Rots in de branding of speelbal voor de golven?

Het lijkt onvermijdelijk dat drastische maatregelen genomen moeten worden. In grote lijnen hebben die vooral tot gevolg dat het aantal marktpartijen zal verminderen. Praktisch gezien kan dit op meerdere manieren. Naast overnames en sluiting van vestigingen, kan worden gedacht aan fusies en samenwerkingsverbanden. Hierin zullen door de desbetreffende ondernemers keuzes moeten worden gemaakt.

Omdat verreweg de meeste dealerbedrijven familiebedrijven zijn, zullen deze bedrijfsfamilies met deze keuzes voor grote dilemma’s komen te staan. Immers, één van de belangrijkste motieven van bedrijfsfamilies, nl. (financiële) onafhankelijkheid, verhoudt zich slecht met de aan de mogelijk aan de keuzes klevende consequenties. Samenwerking of fusie betekent het delen van zeggenschap en acquisities vragen vaak om extern kapitaal, waarvoor externe partijen ook invloed in het bedrijf in ruil kunnen vragen. U kunt de komende tijd voor grote dilemma’s komen te staan. Moet u verkopen of doorgaan? Groeien of krimpen? Extern bestuur aantrekken of niet? Daar kunt u alleen uitkomen door concessies te doen. Bijvoorbeeld extern kapitaal of leiderschap aantrekken, oude tradities loslaten of de familie op afstand brengen.

Mijn devies: Ga er mee aan de slag en laat je niet opslokken door de waan van de dag. Maak het bespreekbaar, zowel met uw management, maar zeker ook met de familie. Zorg voor transparantie naar alle stakeholders, Voorkom navelstaren en zorg voor een extern klankbord.
Kortom: laat het je niet overkomen, maar schakel tijdig.

Bekijk hier mijn presentatie >>

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie