Leasebranche als dé mobiliteitsprovider

Dat werd wel duidelijk tijdens de bijeenkomst van Automotive Insiders, waar zeker honderd geïnteresseerden waren afgekomen op de sessie ‘De uitdagingen van de leasesector’.

Dat deze sector zich maar al te goed realiseert dat het voor grote uitdagingen staat, bleek al snel. Voor spreker Marc Oudshoorn, directeur van Multilease en Multirent, is juist die voorbode van ingrijpende veranderingen, één van de redenen om terug te keren naar de leasewereld. Terecht luidde de titel van zijn presentatie dan ook: Wordt de leasesector de mobiliteitsprovider van de toekomst? “Centrale vraag is vooral, hoe lang het nog gaat duren en wat doet de leasebranche eraan”, aldus Oudshoorn. “De winnaars zijn in ieder geval transparant en innovatief.”

Deeleconomie

Delen, in de meest brede zin van het woord, is hét credo van de nieuwe economie. Volgens Pieter van de Glind van Share.nl. is de deeleconomie gebaseerd op het in beweging brengen van stilstaande capaciteit: van stilstaande auto’s tot leegstaande huizen. “De weg naar een bloeiende deeleconomie ligt open”, aldus Van de Glind, die er ook nog eens op wijst dat de meeste mensen ook bereid zijn om te delen. “Niet alleen uit financiële overweging, maar ook omdat ze elkaar willen helpen. Mensen ontlenen hun status aan ervaring en niet langer aan bezit. Niet het bezit, maar de toegang tot, wordt belangrijk.”

Tot slot lanceerde Hans Blink (voormalige president Athlon Car Lease International) zijn nieuwe initiatief Fleet Collective, dat vanaf 1 januari van start gaat. “Met dit initiatief gaan we ervoor zorgen dat mkb-fleetowners en kleine leasemaatschappijen dezelfde schaalvoordelen krijgen als grote branchegenoten door de vorming van een coöperatie”, zegt Blink, die vanuit die collectieve aanpak naar maximale besparingen en voordelen streeft, die vaak niet haalbaar zijn voor individuele bedrijven.

Werkgevers die niet meer voor leaseauto’s kiezen, maar hun werknemers een eigen mobiliteitsbudget geven, de gestage opkomst van carsharing, nieuwkomers als Uber(Pop). Het zijn allemaal trends die hun impact zullen hebben op de leasesector. Tijdens de forumdiscussie bleek dat de leasemarkt zich daar absoluut van bewust is, maar dat er nog hard wordt nagedacht over adequate, moderne businessmodellen.

Video

Trendbreuk

Atos is als één van de eerste, grote bedrijven van plan haar werknemers een mobiliteitsbudget te gaan aanbieden. Veroorzaakt het bedrijf hiermee een trendbreuk in de leasewereld?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie