Duurzaamheid is geen koe-knuffelen voor (schade)ondernemers

Hoe kan duurzaamheid u helpen er voor te zorgen dat uw onderneming over vijf of tien jaar nog bestaat? In een tijd van recessie zie je twee soorten leiderschap. Allereerst de ‘manager’. De manager kijkt naar binnen. Op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen. Hiernaast hebben wij de ‘ondernemer’. De ondernemer kijkt naar buiten. Op zoek naar mogelijkheden om geld te verdienen.

Het mooie aan duurzaamheid is dat het beide doet. Het geeft handvatten om kosten te beheersen, ook op de langere termijn en geeft kansen voor een betere product markt combinatie. Eenvoudig gezegd, business.

Kostenbeheersing

Allereerst de kostenbeheersing. De belangrijkste kosten in uw bedrijfsvoering zijn:

• Het gebruik van grondstoffen;
• Het energieverbruik;
• Personeelskosten;
• Waste (afvoer/ afval).

Dit zijn ook nog eens kosten die in de komende jaren sterk zullen stijgen en daarmee bepalend zullen zijn voor uw concurrentie positie.
Door de recessie stijgen de grondstofprijzen minder hard, maar in 2012 was dat altijd nog 4,2% (bron: CBS). Er is niet veel inbeeldingsvermogen nodig om in te schatten wat u de komende jaren voor uw paint en non-paint gaat betalen. Duurzaamheid geeft handvatten om alert te zijn op uw productgebruik en – verbruik. Dit in de hand houden is een voorwaarde om te overleven.

Hetzelfde geldt voor uw energieverbruik. In afgelopen vijftien jaar zijn de energieprijzen ruim drie keer zo hard gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten. De energieprijzen waren in januari 2012 bijna 120 procent hoger dan vijftien jaar geleden (bron: CBS).

Maar weinig ondernemers staan er bij stil dat wij aan de vooravond staan van een ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’. Anders gezegd, we krijgen steeds minder toetreders tot de arbeidsmarkt (de gezinnen worden steeds kleiner) en veel uittreders (de baby boomers). Dit leidt niet alleen tot zwaardere sociale lasten maar, na de recessie, ook tot krapte op de arbeidsmarkt. Duurzaam inzetbaar personeel zal bepalend worden of u de concurrentieslag wint of verliest.

Tja en over waste hoef ik u waarschijnlijk niets te zeggen. Volgens de Wereldbank zullen alleen uw afvalkosten de komende tien jaar met 46% gaan stijgen.
Ik schets geen doemscenario, maar meld de voorspelbare realiteit van morgen. Duurzaamheid is dus geen roeping of hobby, maar een noodzaak om te kunnen blijven ondernemen.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie