Tijd voor nieuwe keuzes in schadesector

Tot voor kort was het helder. Je had de FOCWA, er was één kwaliteitsnorm en iedereen deed cosmetisch, regulier en complexe schades. Als je je aansloot bij een keten was je verzekerd van opdrachten van sturende partijen als leasemaatschappijen en verzekeraar. Aber das war einmal.

Vandaag de dag moet je kiezen tussen FOCWA en BOVAG, welk type werk en wel of geen merkerkenningen. Verzekeraars lijken meer en meer te kiezen voor sturing naar individuele bedrijven, vaak in bezit van merkerkenningen of sturen direct naar de dealer van het desbetreffende merk. Wat betekent dat voor de positie van de schadeketens en voor de schadebedrijven?

Op het schade event van 20 juni stelden we daarom de vraag of het tijd is voor nieuwe keuzes. Keuzes van opdrachtgevers zijde, keuzes van schade ondernemers en van ketenbesturen.

We keken ook naar ontwikkelingen in het buitenland. Welke keuzes worden daar gemaakt onder invloed van de steeds complexere auto en laten verschillende stakeholders aan het woord.

Ook plaatsten we een stel toppers van de branche in het zonnetje tijdens de bekendmaking van de verkiezing van de Smart Repair Hersteller van het jaar 2018.

De volgende personen hebben hun medewerking toegezegd:

 • Job Haefkens, voorzitter Stichting Onafhankelijk Schadeherstel
 • Gerard Hoefakker, directeur schade Wensink Automotive
 • Roy de Lange, Directeur Fix Auto Duitsland
 • Anna van Tienhoven, eigenaar Innflex

Uit de pers:

Aftersales Magazine – ‘Schadehersteller, ga de dialoog aan!’

Autoschadeportaal – Job Haefkens verwacht scheiding met merkerkend reparateurs

Merk-erkend schadeherstel zet sector op scherp

Autofabrikanten die in hoog tempo merk erkend schadeherstel uitrollen en hun onderdelenomzet zien toenemen, verzekerings- en leasemaatschappijen die moeten kiezen tussen afdekken van aansprakelijkheidsrisico’s of een hogere rekening, schadeketens die zich niet de kaas van het brood willen laten eten en de schade-ondernemer die weer voor nieuwe keuzes gesteld wordt: wel of geen merkerkenning met de daarbij bijbehorende investeringen in tijd en geld.  Merk-erkend schadeherstel raakt iedereen, vandaar dat Automotive Insiders tijdens de schadesessie van 7 februari daar uitgebreid bij stilstaat.

De bijeenkomst, die wordt gepresenteerd door Hans Groenhuijsen en Ric van Vugt, kent een uitgebreide line-up:

 • Marcel van Dijk, commercieel directeur bij CED zal de aftrap verzorgen met een algemene inleiding en zijn visie geven over de kansen die er ook voor de sector zijn.
 • Vervolgens is er een uitgebreid vraaggesprek met een drietal vertegenwoordigers van auto-importeurs te weten Rens Braat (Toyota), Michiel Karthaus (Renault) en Bart Bekker (PSA).
 • Na de pauze bespreekt Robert Klinkert wat er komt kijken bij het opzetten van een merk-erkend schadeherstelprogramma en de certificeringaudits vanuit de importeur.
 • De bijeenkomst wordt afgesloten met een paneldiscussie maar niet voordat er een vraaggesprek heeft plaatsgevonden met Luuk Oostrik (Business Lease) en Evert-Jeen van der Meer (AON) over hoe zij als sturende partijen aankijken tegen merk-erkend schadeherstel.

Leasen nu en in de toekomst

Menig leasebedrijf is drukdoende de bakens te verzetten. Door het enorme succes van private lease is de particulier in beeld gekomen. Nieuwe technieken bieden de mogelijkheid om de service van het beschikbaar stellen van een auto te transformeren naar het aanbieden van verschillende vormen van mobiliteit al naar gelang de wensen van de reiziger. Athlon kondigde bij monde van haar directeur Marchel Koops al op een eerder event van Automotive Insiders aan, bezig te zijn een nieuw Athlon te bouwen buiten het bestaande en ervan uit te gaan dat het huidige Athlon slechts in sterk afgeslankte vorm zou voortbestaan.

Op het event van 23 oktober pakken we de draad weer op.

We hebben een bijzonder interessante line-up weten samengesteld:

 • Jeroen Barten van GfK presenteert de resultaten van hun nieuwste onderzoek naar private lease. Zoals elk jaar zal Jeroen ons exclusief en uitgebreid bijpraten over de laatste ontwikkelingen.
 • Peter Mulder van Improof Research zal de uitkomsten delen van een exclusief voor deze bijeenkomst uitgevoerd onderzoek, waarin hij de mening peilt van de bevolking over de mobiliteitsplannen van de regering. Hoe denkt de Nederlander over bijvoorbeeld rekeningrijden en kilometerheffing?
 • Autobinck Group bestaat uit vier divisies waaronder Lease en Smart Mobility. Binnen de laatste is weer een nieuwe spruit ontsprongen: Moove Connected Mobility. De kersverse directeur Henk Kooijman geeft uitleg over de aanstaande plannen en doelstellingen.
 • Zakelijk en particulier autodelen werd altijd als complex en moeilijk uitvoerbaar gezien. Werd, want Bleap heeft een oplossing voor onder andere de fiscale problemen. Dirk Grevink legt uit hoe.
 • Last but not least zal Clem Dickmann de nieuwe Aumacon Leasebedrijven Top 50 presenteren. Dat de leasesector in beweging is, is een understatement: overnames, fusies en beursgangen zijn aan de orde van de dag. Ook zo benieuwd naar alle verschuivingen?

V.l.n.r. Jeroen Barten, Peter Mulder, Henk Kooijman, Dirk Grevink, Clem Dickmann & Meindert Schut

Het event wordt gepresenteerd door Meindert Schut, verslaggever van BNR.

Elektrisch vervoer in stroomversnelling

Wie anno 2017 de transitie naar elektrisch vervoer nog steeds afdoet als een hype staat inmiddels alleen. De wereldwijde miljardenbudgetten die de industrie uittrekt spreken geheel andere taal: EV ondergaat een stroomversnelling. De branche staan enorme veranderingen te wachten. Welke, dat belicht Automotive Insiders tijdens de bijeenkomst op 20 juni.

Waar geld is, is een weg. Bij elke modelintroductie groeit de actieradius van EV’s en daalt de prijs. Er is al een opvolger van lithium-ion in zicht: het stukken goedkopere en schonere zeezout. De talloze technische stappen, in combinatie met de enorme financiële middelen die fabrikanten inzetten, zullen onherroepelijk leiden tot het gewenste resultaat: betaalbaar, schoon en hoogwaardig personenvervoer, op basis van elektriciteit.

Hoogste tijd dus om, dichter bij huis, de balans op te maken. Automotive Insiders brengt vijf experts bijeen, die de bezoekers in één middag volledig bijpraten.

Max Erich, sectoreconoom bij ING, schetst de impact van elektrificatie op de maakindustrie en zal het nieuwe ING-rapport presenteren. Mondiaal gezien is een derde van de automotive waardeketen afhankelijk van de brandstofmotor zoals we die nu kennen. Volgens Erich vormt de voortschrijdende elektrificatie een potentiële bedreiging voor de Europese auto-industrie. Haar vooraanstaande kennis op het gebied van traditionele aandrijflijnen wordt minder relevant. “Barrières die het succes van EV nu nog belemmeren zullen komend decennium geslecht gaan worden. De EV gaat in alle opzichten de brandstofauto voorbij.”

Menige ondernemer in de automotive en particulier zit nog in de ontkenningsfase, waar het de opmars van elektrisch vervoer betreft. Hans Groenhuijsen, directeur-eigenaar van Hans Groenhuijsen Advies in Automotive en Mobiliteit, begrijpt het wel: mensen houden graag vast aan zekerheden. “Maar in dit dossier gaat ratio de emotie verslaan. En snel ook.” Over pakweg vijf jaar komen allerlei parallelle ontwikkelingen samen, die voor een enorme acceleratie gaan zorgen. Hij plaatst de recente ontwikkelingen in breed perspectief. Carsharing, smart mobility, connectiviteit– stuk voor stuk zijn ze (in)direct te linken aan elektrisch rijden. Groenhuijsen schetst de raakvlakken en de dwarsverbanden.

Simon Smit is zero emission manager bij Renault Nederland, importeur van volledig elektrische auto’s. Welke uitdagingen brengt dat voor een importeurorganisatie met zich mee? En welke impact hebben EV’s op het distributienetwerk? Simon Smit praat u bij.

Anton Cornelissen is directeur van trainingsbureau Mens & Techniek. Voor de leden van Automotive Insiders schetst hij de effecten van elektrische en hybride auto’s op de monteur en zijn werkplaats. Aandrijfsystemen met hoge voltages vereisen strakke protocollen en sterke discipline. Hoe borg je nieuwe procedures, zonder dat je personeel inboet aan werkplezier?

Ook Edwin Remijn, directeur dealerbedrijven Broekhuis Groep, geeft zijn visie. Als autodealer komen er tal van ontwikkelingen op je af, zoals de connected car, betalen voor gebruik en ook de elektrisch aangedreven auto. Ontwikkelingen die je niet zelf hebt geïnitieerd, maar waar je wel mee te maken krijgt. Welke ontwikkeling komt wel tot wasdom en welke niet – of slechts een beetje? Welke keuzes maak je en hoe richt je daar je organisatie op in?

 

V.l.n.r. Max Erich, Anton Cornelissen, Simon Smit, Edwin Remijn & Hans Groenhuijsen