Duurzaamheid, concurrentiepositie en kostenbesparing

Kostenbeheersing is niet hetzelfde als kostenbesparing. Duurzaamheid kan soms tot directe kostenbesparing leiden, maar is er meer op gericht dat u ook op de langere termijn grip heeft en houdt op uw belangrijkste kostencomponenten.

Duurzaamheid levert echter ook per direct een betere concurrentiepositie op. Steeds meer opdrachtgevers verlangen dat u duurzaam werkt. Hiervoor heeft ieder bedrijf zijn eigen redenen. Veel opdrachtgevers hebben een CO2 prestatieladder en dan telt de uitstoot die zij veroorzaken door opdracht te geven aan andere bedrijven, zoals u, ook mee. Beursgenoteerde bedrijven willen verantwoording afleggen aan de samenleving. Dat zijn immers hun aandeelhouders. Maar steeds vaker verlangen bedrijven duurzaamheid omdat men op zoek is naar continuïteit. Men wil graag zaken doen met bedrijven met wie men op dezelfde voet op de langere termijn nog steeds kan samenwerken. Dat kan alleen als dat bedrijf in staat is om op de lange termijn de kosten te beheersen. Duurzaamheid dus.

Certificering

Ook bij dit woord ontstaan er vaak verkeerde associaties. Het wordt door veel ondernemers gezien als een ‘noodzakelijk kwaad’. Terwijl het u juist veel kan bieden. Zowel voor uw positie als voor uw business. U kunt immers van mening zijn dat u duurzaam werkt, maar een goede certificering geeft u handvatten om dit te toetsen en te verbeteren. Nu zijn er wel veel certificeringen, maar op gebied van duurzaamheid is het wel te overzien. Internationaal hebben wij ISO 14001. Deze certificering is er vooral op gericht om milieu incidenten in uw bedrijfsvoering te voorkomen. Het gaat dus niet zozeer over duurzaamheid als totaliteit, als vorm van ondernemen. Dat doet ISO 26000 overigens wel. Deze regeling kan u zonder meer de noodzakelijke handvatten bieden. ISO 26000 is echter niet normatief (er worden geen normen gesteld) en wordt daarom ook niet als certificering gehanteerd. Het levert dus geen onderscheidend vermogen naar uw klanten.

Verder hebben wij In Nederland het certificaat Erkend Duurzaam. Ook dit is een prima regeling die u handvatten geeft en vooral gericht is op het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De snelst groeiende certificering is van de stichting Duurzaam Repareren. Bij deze certificering worden de eisen waaraan u moet voldoen, opgesteld door een College van Deskundigen. In dit college zitten de opdrachtgevers zoals leasemaatschappijen, fleetowners, verzekeraars en de ANWB, die tevens voorzitter is. Naast de inhoudelijke handvatten om uw bedrijf toekomst bestendig te maken, is Duurzaam Repareren een certificering die door uw klanten en opdrachtgevers is opgezet.

Crisis of…?

Je kan de radio of televisie niet aanzetten, de krant niet openslaan of een congres bijwonen of het gaat wel over ‘de crisis’. Een crisis is een periode in laag conjunctuur. Het kan niet anders dan dat er op enig moment weer een herstel komt en het weer op een niveau komt als voor de crisis, of soms zelfs beter.

De schadebranche kampt volgens mij echter niet met de crisis, maar met de nieuwe realiteit. Het grootste probleem is dat er een overaanbod aan reparatie capaciteit is in een markt van afnemende vraag. Zouden wij in crisistermen denken en handelen, dan moeten wij er van uit gaan dat de reparatievraag ooit weer op het oude niveau zal komen. Dat is een volstrekte utopie. Het aantal schades is afgenomen en zal nog enigszins verder afnemen. Het is wat het is en daar moeten we het meedoen.

De vraag zou dus moeten zijn: “Hoe zorg ik dat mijn onderneming bij de overlevers behoort?” U zult vermoeden wat mijn antwoord zal zijn. Maar denkt u nu echt dat voortdurende prijsverlagingen uw onderneming veilig zullen stellen. Dat kostenbesparingen door een schrale bedrijfsvoering u tot winnaar zal verheffen. Dat u de klanten en opdrachtgevers aan u zal blijven binden door ze met kerst een mooi pakketje te sturen. Het is de hoogste tijd voor visie. Het is tijd voor duurzaamheid.

Inburgeringscursus Autobranche

Op 29 januari vindt er weer een Inburgeringscursus Autobranche plaats. De inburgeringscursus is uitermate geschikt voor iedereen die zich professioneel gaat bezighouden met de automotive branche maar nog relatief onbekend is met de sector.

De inhoud van de cursus wordt in overleg met de werkgever en cursist geheel op maat gemaakt. Aan het einde van de cursus heeft de cursist een belangrijke hoeveelheid basiskennis opgedaan om vervolgens veel gemakkelijker en sneller ‘on the job’ die automotive insider te worden die hij of zij graag wil zijn!

De investering per persoon bedraagt 945 euro excl. BTW bij een normale cursusduur van één dag en een cursusgroep van minimaal zes personen. De prijs is inclusief de intaketest, het cursusmateriaal en de toegang tot de online helpdesk. Het is ook mogelijk om een abonnement tegen gereduceerd tarief af te sluiten voor organisaties die meerdere medewerkers zouden willen laten profiteren van de cursussen van Automotive Insiders.

In 2013 vinden de cursussen plaats op de volgende data:

  • 29 januari
  • 5 maart
  • 16 april
  • 4 juni
  • 1 oktober
  • 26 november

Stuttgart in Gelderland

Eigenaar Mark Wegh vertelde uiteraard op zijn eigen directe en inspirerende wijze over het ontstaan van het bedrijf, maar vooral over hoe hij er zo’n enorm succes van heeft kunnen maken. In 2007 ontstaan als merkspecialist met zes man personeel, is hij nu de grootste Porsche merkdealer (35 medewerkers) van ons land met bovendien de hoogste klanttevredenheid. Het enthousiasme van Wegh verwacht de ondernemer ook van zijn team. In dat kader heeft hij met Flexaforte een nieuwe test ingezet.

Lees hier meer over dit bedrijfsbezoek.

Duurzaamheid is geen koe-knuffelen voor (schade)ondernemers

Hoe kan duurzaamheid u helpen er voor te zorgen dat uw onderneming over vijf of tien jaar nog bestaat? In een tijd van recessie zie je twee soorten leiderschap. Allereerst de ‘manager’. De manager kijkt naar binnen. Op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen. Hiernaast hebben wij de ‘ondernemer’. De ondernemer kijkt naar buiten. Op zoek naar mogelijkheden om geld te verdienen.

Het mooie aan duurzaamheid is dat het beide doet. Het geeft handvatten om kosten te beheersen, ook op de langere termijn en geeft kansen voor een betere product markt combinatie. Eenvoudig gezegd, business.

Kostenbeheersing

Allereerst de kostenbeheersing. De belangrijkste kosten in uw bedrijfsvoering zijn:

• Het gebruik van grondstoffen;
• Het energieverbruik;
• Personeelskosten;
• Waste (afvoer/ afval).

Dit zijn ook nog eens kosten die in de komende jaren sterk zullen stijgen en daarmee bepalend zullen zijn voor uw concurrentie positie.
Door de recessie stijgen de grondstofprijzen minder hard, maar in 2012 was dat altijd nog 4,2% (bron: CBS). Er is niet veel inbeeldingsvermogen nodig om in te schatten wat u de komende jaren voor uw paint en non-paint gaat betalen. Duurzaamheid geeft handvatten om alert te zijn op uw productgebruik en – verbruik. Dit in de hand houden is een voorwaarde om te overleven.

Hetzelfde geldt voor uw energieverbruik. In afgelopen vijftien jaar zijn de energieprijzen ruim drie keer zo hard gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten. De energieprijzen waren in januari 2012 bijna 120 procent hoger dan vijftien jaar geleden (bron: CBS).

Maar weinig ondernemers staan er bij stil dat wij aan de vooravond staan van een ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’. Anders gezegd, we krijgen steeds minder toetreders tot de arbeidsmarkt (de gezinnen worden steeds kleiner) en veel uittreders (de baby boomers). Dit leidt niet alleen tot zwaardere sociale lasten maar, na de recessie, ook tot krapte op de arbeidsmarkt. Duurzaam inzetbaar personeel zal bepalend worden of u de concurrentieslag wint of verliest.

Tja en over waste hoef ik u waarschijnlijk niets te zeggen. Volgens de Wereldbank zullen alleen uw afvalkosten de komende tien jaar met 46% gaan stijgen.
Ik schets geen doemscenario, maar meld de voorspelbare realiteit van morgen. Duurzaamheid is dus geen roeping of hobby, maar een noodzaak om te kunnen blijven ondernemen.

Topsprekers op Spiegelsessie Retail

Serie van vier

Roger Bushell ceo van Vital Software, een internationale topper op het gebied van data-informatie, heeft de deelnemers geïnspireerd en concrete tips gegeven hoe je de klant van vandaag kunt bereiken en wat het kost als verkoopinspanningen niet zijn aangepast op deze klant. Rob Polman, directeur Bovemij Financiële Diensten en Gwen Jansen van Jansen Jager Beeldmakers hebben de avond samen met Ric van Vugt gepresenteerd.

Behalve de retailsessie van 13 september wordt het thema Meer Winst ook besproken in de Spiegelsessies Aftersales op 20 september, Schade op 27 september en Lease en Fleet op 4 oktober.

In een spiegelsessie komen marktspelers en belangenbehartigers uit de hele sector samen om met elkaar in een informele setting te spiegelen over hoe er meer winst gemaakt kan worden.