Heeft mijn autoschadebedrijf nog toekomst?

Als schadehersteller ben je er al aan gewend: de markt krimpt, niets nieuws onder de zon. Eigenlijk het patroon van de afgelopen jaren. Minder auto’s op de weg: minder schade. Betere, veiligere auto’s: minder schade. Te mooi weer en geen hagel: minder schade. De grote opdrachtgevers sturen niet de gewenste volumes, ook al neemt het sturingspercentage toe naar bijna 60%. Maar er is niet genoeg te verdelen, te sturen. Minder dan verwacht in ieder geval, en soms zelfs minder dan afgesproken. Het enige wat ze doen is kritischer sturen op de KPI’s, waarbij schadelast en klanttevredenheid hoog bovenaan staan. De minder goede schadehersteller valt af. Zeggen ze…..

Wat moet ik met mijn bedrijf? Jawel, mijn bedrijf, mijn hele hebben en houden

Opheffen betekent het einde van een mooi bedrijf: goede klanten, goede medewerkers, mooi pand. En geen inkomsten op de verhuur van het vastgoed. Klanten die je nooit meer terugkrijgt. Een keten waar ik niet meer welkom ben. Mijn plek in de markt wordt snel overgenomen door anderen, die een zucht van verlichting slaken. Gun ik ze dat?

Het is wel knijpen de afgelopen jaren. Kritisch op investeringen, zuinig met de salarisverhogingen, terwijl de gemiddelde leeftijd stijgt. Ik krijg moeilijk jonge mensen binnen. Die zijn er weinig en moeten nog aardig bijgeschoold worden om het prestatieniveau en werktempo te halen.

Thuis ook wat rustiger aan, wij moeten het allemaal nog maar zien…

Wat doet de verzekeraar en leasemaatschappij?

Wat mag ik nog van de grote opdrachtgevers verwachten? Kiezen ze voor mij of onze keten en hoeveel omzet komt er dan bij mij? En kan ik aan de KPI’s voldoen? En wat gebeurt er als ik er even niet aan voldoe? Wie beslist over mijn toekomst? Soms zijn het ‘een stelletje amateurs’, zonder kennis van het schadevak en weinig respect voor de jarenlange goede relatie. Ze verbergen zich achter hun laptop…

Kan ik overnemen en zo voordelen behalen?

De buurman ziet mij aankomen! Jarenlang gezonde concurrentie, elkaar de loef afsteken. Maar hij zit er ook niet lekker bij. Ik zie ook geen grote investeringen meer en ze doen het al met een mannetje minder. Misschien toch eens praten……

En als ik wil overnemen, hoe pak ik het dan aan?

Overnemen is makkelijk gezegd, maar hoe gaat dat dan? Heb ik er zelf genoeg geld voor, of wil de bank nog wat doen? Die banken doen de laatste tijd helemaal niets meer. Zelf financieren wordt niet makkelijk en mijn hele eigen vermogen in de waagschaal stellen? Moet ik goed over nadenken. Hoe start ik de gesprekken. Als ik te gretig ben, denken ze gelijk dat ik grote problemen heb. Wat is tactisch…

Wie komt er op voor mijn belangen?

De brancheorganisatie zou toch voor de hele branche moeten zorgen. Niet zulke belachelijk lage tarieven, instroom jongeren, bewaken kwaliteit, en reparaties die voldoen aan de veiligheidsnormen. Potverdrie, de helft leidt verlies, dat kan toch niet goed gaan. Actie, van Sassenheim naar Den Haag: ‘Here we come!’. Degenen die niet aan de normen voldoen: uitsluiten! Hiqure goed invoeren, maar wel met doorberekening van de extra kosten. Zullen de opdrachtgevers ons het licht weer in de ogen gunnen…

Aan wie heb ik wat, wie kan echt wat voor mij doen?

Ik moet het als ondernemer zelf doen, maar kan zo nu en dan wel een steuntje in de rug gebruiken. Aan wie heb ik echt wat, zonder direct al te hoge kosten. Het moet nog wel terugverdiend worden…

Arval de beste volgens leaserijders

“Indicatief, maar te omvangrijk om zomaar naast je neer te leggen.” Zo kwalificeerde voorzitter Martin Huisman van de vereniging de cijfers. Het onderzoek werd woensdag gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van Automotive Insiders ‘Rapport Ranking Leasemaatschappijen’. VAVDZ heeft als doel door het publiceren van deze ranking de stem van de berijder nadrukkelijk te verwoorden.

Spanningen omtrent de autoregeling

Huisman: “Het is niet de bedoeling om bepaalde leasemaatschappijen de maat te nemen. Wel willen wij graag aandacht vragen voor de berijder. Wij zien veel praktijksituaties waarbij bureaucratie en drang naar kostenbesparing direct invloed heeft op de portemonnee van de berijder. Wij komen regelmatig problemen tegen bij bestellen, inname van de leaseauto, vervroegde beëindiging of schade. Er is tussen leasemaatschappijen veel verschil op het gebied van de behandeling van berijders.

Geen verschil tussen groot en klein

De ranking focust met name op de band van de leasemaatschappij met de leaserijder. Communicatie en informatie is daarbij essentieel. Maar die band – en ook de communicatie van de leasemij naar de berijder – blijkt maar al te vaak niet aanwezig. Daarbij maakt het geen verschil of de leasemaatschappij groot of klein is. Terwijl van die laatste vaak wordt beweerd dat deze een nauwe band heeft met de berijder.

Als overall cijfer krijgen de leasemaatschappijen in de ranking toch een voldoende: een 7,4. Huisman: “Tegelijkertijd zou echter eenderde van de leaserijders zijn leasemaatschappij niet willen aanbevelen bij vrienden. Dat is een fors aantal. Kortom, de cijfers zijn niet slecht, maar het kan toch stukken beter.”

Met eenzelfde conclusie kwam Jeff Bolders, directeur van ‘winnaar’ Arval. De leasemaatschappij scoorde eveneens een 7,4 als rapportcijfer. “Intern heet het bij ons: een tien is voldoende. Om maar aan te geven dat we continu aan onze dienstverlening blijven werken. Want daarop kan een leasemaatschappij zich nog wel degelijk onderscheiden.”

Mobiliteitsbudgetten

Het verstrekken van informatie noemt Bolders het absolute vertrekpunt voor een goede relatie met de klant/berijder. Het verbaast hem dan ook dat dit in de branche zo weinig gebeurt. “Berijders zijn enorm belangrijk voor een leasemaatschappij. Dat moeten we niet vergeten.”

Dat laatste onderstreept Huisman. VAVDZ verwacht dat de berijder in de toekomst alleen maar een grotere rol gaat spelen in de keuze van de leasemaatschappij. “Met de komst van mobiliteitsbudgetten zullen berijders steeds vaker zelf bepalen hoe en met wie ze hun mobiliteit willen organiseren,” aldus Huisman.

De vereniging ziet in deze eerste editie van de ranking het begin van een jaarlijks terugkerend onderzoek. Groei van de club is daarbij van essentieel belang. Nu zijn er 6000 actieve leden. In 2015 moeten dat er 50.000 zijn. Huisman: “Daar mag je me op vatspinnen”.

Klik hier voor een verkorte versie van het rapport

On The Move bij Marktplaats

Mobiel neemt bij Marktplaats al een belangrijke plaats in en ze zijn er van overtuigd dat de betekenis daarvan alleen maar groter zal worden. Vandaar dat het On The Move bedrijfsbezoek van 5 februari helemaal in het teken van mobiel staat.

James Tjan (Senior Product Manager Mobile, Marktplaats) legt uit hoe Marktplaats haar mobiele strategie heeft ingericht. Hij geeft concrete tips komen hoe je de kansen die mobiel biedt, kunt opnemen in de strategie van je eigen bedrijf. Sander Duivestein (Onderzoeker & Trendwatcher nieuwe media en nieuwe technologie, Sogeti) is auteur van verscheidene boeken waaronder The App Eff ect. Het boek beschrijft de business impact van nieuw informatiegedrag in het post-pctijdperk. Het boek beschrijft hoe smartphones, tablets en andere devices een
verandering in ons informatiegedrag realiseren en daarmee de gehele economie ontregelen.

Uiteraard ontbreekt ook de rondleiding door het bedrijf niet, waarbij verder wordt gesproken over het reilen en zeilen bij Marktplaats. Aansluitend een aangeklede netwerkborrel.

De On The Move bedrijfsbezoeken zijn gratis voor de leden van Automotive Insiders Sociëteit. Zij kunnen ook gratis een introducee meenemen.

Duurzaamheid, concurrentiepositie en kostenbesparing

Kostenbeheersing is niet hetzelfde als kostenbesparing. Duurzaamheid kan soms tot directe kostenbesparing leiden, maar is er meer op gericht dat u ook op de langere termijn grip heeft en houdt op uw belangrijkste kostencomponenten.

Duurzaamheid levert echter ook per direct een betere concurrentiepositie op. Steeds meer opdrachtgevers verlangen dat u duurzaam werkt. Hiervoor heeft ieder bedrijf zijn eigen redenen. Veel opdrachtgevers hebben een CO2 prestatieladder en dan telt de uitstoot die zij veroorzaken door opdracht te geven aan andere bedrijven, zoals u, ook mee. Beursgenoteerde bedrijven willen verantwoording afleggen aan de samenleving. Dat zijn immers hun aandeelhouders. Maar steeds vaker verlangen bedrijven duurzaamheid omdat men op zoek is naar continuïteit. Men wil graag zaken doen met bedrijven met wie men op dezelfde voet op de langere termijn nog steeds kan samenwerken. Dat kan alleen als dat bedrijf in staat is om op de lange termijn de kosten te beheersen. Duurzaamheid dus.

Certificering

Ook bij dit woord ontstaan er vaak verkeerde associaties. Het wordt door veel ondernemers gezien als een ‘noodzakelijk kwaad’. Terwijl het u juist veel kan bieden. Zowel voor uw positie als voor uw business. U kunt immers van mening zijn dat u duurzaam werkt, maar een goede certificering geeft u handvatten om dit te toetsen en te verbeteren. Nu zijn er wel veel certificeringen, maar op gebied van duurzaamheid is het wel te overzien. Internationaal hebben wij ISO 14001. Deze certificering is er vooral op gericht om milieu incidenten in uw bedrijfsvoering te voorkomen. Het gaat dus niet zozeer over duurzaamheid als totaliteit, als vorm van ondernemen. Dat doet ISO 26000 overigens wel. Deze regeling kan u zonder meer de noodzakelijke handvatten bieden. ISO 26000 is echter niet normatief (er worden geen normen gesteld) en wordt daarom ook niet als certificering gehanteerd. Het levert dus geen onderscheidend vermogen naar uw klanten.

Verder hebben wij In Nederland het certificaat Erkend Duurzaam. Ook dit is een prima regeling die u handvatten geeft en vooral gericht is op het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De snelst groeiende certificering is van de stichting Duurzaam Repareren. Bij deze certificering worden de eisen waaraan u moet voldoen, opgesteld door een College van Deskundigen. In dit college zitten de opdrachtgevers zoals leasemaatschappijen, fleetowners, verzekeraars en de ANWB, die tevens voorzitter is. Naast de inhoudelijke handvatten om uw bedrijf toekomst bestendig te maken, is Duurzaam Repareren een certificering die door uw klanten en opdrachtgevers is opgezet.

Crisis of…?

Je kan de radio of televisie niet aanzetten, de krant niet openslaan of een congres bijwonen of het gaat wel over ‘de crisis’. Een crisis is een periode in laag conjunctuur. Het kan niet anders dan dat er op enig moment weer een herstel komt en het weer op een niveau komt als voor de crisis, of soms zelfs beter.

De schadebranche kampt volgens mij echter niet met de crisis, maar met de nieuwe realiteit. Het grootste probleem is dat er een overaanbod aan reparatie capaciteit is in een markt van afnemende vraag. Zouden wij in crisistermen denken en handelen, dan moeten wij er van uit gaan dat de reparatievraag ooit weer op het oude niveau zal komen. Dat is een volstrekte utopie. Het aantal schades is afgenomen en zal nog enigszins verder afnemen. Het is wat het is en daar moeten we het meedoen.

De vraag zou dus moeten zijn: “Hoe zorg ik dat mijn onderneming bij de overlevers behoort?” U zult vermoeden wat mijn antwoord zal zijn. Maar denkt u nu echt dat voortdurende prijsverlagingen uw onderneming veilig zullen stellen. Dat kostenbesparingen door een schrale bedrijfsvoering u tot winnaar zal verheffen. Dat u de klanten en opdrachtgevers aan u zal blijven binden door ze met kerst een mooi pakketje te sturen. Het is de hoogste tijd voor visie. Het is tijd voor duurzaamheid.

Inburgeringscursus Autobranche

Op 29 januari vindt er weer een Inburgeringscursus Autobranche plaats. De inburgeringscursus is uitermate geschikt voor iedereen die zich professioneel gaat bezighouden met de automotive branche maar nog relatief onbekend is met de sector.

De inhoud van de cursus wordt in overleg met de werkgever en cursist geheel op maat gemaakt. Aan het einde van de cursus heeft de cursist een belangrijke hoeveelheid basiskennis opgedaan om vervolgens veel gemakkelijker en sneller ‘on the job’ die automotive insider te worden die hij of zij graag wil zijn!

De investering per persoon bedraagt 945 euro excl. BTW bij een normale cursusduur van één dag en een cursusgroep van minimaal zes personen. De prijs is inclusief de intaketest, het cursusmateriaal en de toegang tot de online helpdesk. Het is ook mogelijk om een abonnement tegen gereduceerd tarief af te sluiten voor organisaties die meerdere medewerkers zouden willen laten profiteren van de cursussen van Automotive Insiders.

In 2013 vinden de cursussen plaats op de volgende data:

  • 29 januari
  • 5 maart
  • 16 april
  • 4 juni
  • 1 oktober
  • 26 november