Op zoek naar antwoorden

Een aantal presentaties kunt u hieronder downloaden:

Heeft u interesse in de vervolgsessie? Klik hier.

Schijnveiligheid

Ik kom uit de dealerbranche. Dat is een heel ander vak. Dat realiseer ik me terdege. Waar in de schade nog ambachtelijk werk wordt verricht is dat in de dealerbranche geheel verdwenen. Vroeger, en nu spreek ik over zo’n vijftien tot twintig jaar geleden, was dit anders. Toen beschouwden we het werk in de werkplaats ook nog als ambachtelijk. Daarom werden er door allerlei partijen ook certificeringen geëist om ervoor te zorgen dat de kwaliteit constant bleef en de veiligheid van de mensen (werknemers en klanten) optimaal werd gewaarborgd. ISO 9002 was de norm voor een zichzelf respecterend dealerbedrijf. Dure consultants leidden tot dikke handboeken die doorgaans na het opstellen nooit meer werden ingezien. Toen de importeurs dat inzagen, werd ISO 9002 vervangen door een specifieker merkcertificaat. En uiteindelijk werden die certificaten ook weer losgelaten. Ze spelen nu geen rol meer in de autodealerbranche.

Waarom? Omdat een handboek niet bijdraagt aan de kwaliteit als het niet wordt nageleefd. De werkelijke kwaliteit zit in de organisatie zelf. En daarmee ook de veiligheid.

De discussie over het Hiqure certificaat vond ik dus een bizar gekissebis over het garanderen van veiligheid en kwaliteit. Alsof je door een nieuw certificaat alles veiliger maakt. Geen van de aanwezige klanten in het forum (verzekeraars en leasemaatschappijen) had er echt behoefte aan. Een enkele schadehersteller moest bewijzen dat ‘ie een vooruitziende blik had door aan te geven gecertificeerd te zijn. Prachtig hoor, zo’n certificaat, maar er zijn gewoon te weinig (slechte) schadebedrijven om een certificering echt relevant te maken.

En al helemaal bizar was de suggestie dat Hiqure de scherprechter zou zijn in de sanering van de schadebranche (het verminderen van het aantal bedrijven).

Saneren is een natuurlijk proces doordat er bedrijven het niet meer redden. Daar kan weer een parallel met de dealers worden getrokken. De kans op omvallen is bij dealers groot als er veel schulden zijn en de kwaliteit van dienstverlening te wensen overlaat. En dat is bij schadebedrijven waarschijnlijk niet anders.

De kwaliteit van de schadebedrijven is over het algemeen erg goed, zo liet Athlon weten. En schadebedrijven die lage huisvestingslasten hebben, zullen het daardoor wel overleven. Wellicht is een enkeling in de gelukkige omstandigheid dat hij of zij het pand goed kan verkopen en het pensioen zo kan veiligstellen.

Het leidt de aandacht af van het werkelijke probleem dat gelukkig ook aan de orde kwam: het gebrek aan goed getraind en ervaren personeel. De grijze bolletjes kloppen nog maar een paar jaar panelen weer recht, en gaan dan genieten van hun pensioen. De jonge generatie is niet geïnteresseerd in het vak autoschade. Misschien wordt dat wel de scherprechter in de sanering.

Vervolg bijeenkomst
Donderdag 21 februari organiseert Automotive Insiders de Bijeenkomst “De toekomst van het schadebedrijf deel II”. U kunt zich hier aanmelden.

On The Move bij ABZ

Beleef de toekomst bij ABZ tijdens het “On The Move” bedrijfsbezoek van Automotive Insiders op 20 maart 2013. U kent ABZ, onderdeel van Solera Inc., als een grote IT-dienstverlener op het gebied van schade, informatie  en communicatie in de automotive-  en verzekeringsbranche. ABZ maakt deel uit van Solera dat in meer dan 60 landen werkzaam is. Tijdens het bezoek wordt u op een ‘uncommon’ manier meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen van dit moment binnen ABZ en Solera en tevens wordt de brug geslagen naar wat dit betekent voor u naar de  toekomst toe..

We zijn erin geslaagd een interessant programma samen te stellen:

Voor de Generatie Y is binnen Solera ruim baan gemaakt, zij vertegenwoordigen immers de toekomst. Marieke Korthals vertelt hoe Solera de GenY generatie betrekt in haar organisatie en vertelt hoe Solera omgaat met innovatie en wat dit betekent voor de dienstverlening.

Andre Baltzer, werkzaam binnen de innovatie denktank in Zwitserland, gaat vervolgens dieper in op de innovatieve ontwikkelingen binnen Solera en vertelt hoe Solera Rapid Profitable Innovations naar de markt brengt.

Jan Wouters, automotive engineer en innovation manager, neemt u graag mee in de trends op het gebied van automotive. Alles wat u dacht dat waar is over het verleden, het heden en de toekomst wordt door deze spreker ter discussie gesteld. Laat u verrassen!
Uiteraard sluiten we deze veelbelovende middag af met een hapje en een drankje en kunt u netwerken met andere collega’s uit het vak.

De On The Move-bedrijfsbezoeken zijn kosteloos voor de leden van Automotive Insiders Sociëteit. Zij kunnen ook kosteloos een introducé meenemen.

Inburgeringscursus Autobranche 9 september

Op 9 september vindt er weer een Inburgeringscursus Autobranche plaats. De inburgeringscursus is uitermate geschikt voor iedereen die zich professioneel gaat bezighouden met de automotive branche maar nog relatief onbekend is met de sector.

De inhoud van de cursus wordt in overleg met de werkgever en cursist geheel op maat gemaakt. Aan het einde van de cursus heeft de cursist een belangrijke hoeveelheid basiskennis opgedaan om vervolgens veel gemakkelijker en sneller ‘on the job’ die automotive insider te worden die hij of zij graag wil zijn!

De investering per persoon bedraagt 945 euro excl. BTW bij een normale cursusduur van één dag en een cursusgroep van minimaal zes personen. De prijs is inclusief het cursusmateriaal. Het is ook mogelijk om een abonnement tegen gereduceerd tarief af te sluiten voor organisaties die meerdere medewerkers zouden willen laten profiteren van de cursussen van Automotive Insiders.

In 2014 vinden de cursussen plaats op de volgende data:

  • 14 maart
  • 04 juni
  • 09 september
  • 25 november

Leaserijder kiest Koops Furness Lease

Om de leasemaatschappijen onderling te vergelijken ondervroeg Vereniging Auto van de zaak (VAvdZ) berijders over hun ervaringen. Het resultaat van deze enquête leverde een ranglijst op die bekend is gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Garderen, georganiseerd door Automotive Insiders in samenwerking met VAvdZ. De vereniging beoogt met het uitreiken van de award met name de stem van de berijders nadrukkelijk te verwoorden.

In het onderzoek zijn twintig vragen gesteld aan de berijders, waarbij door intensievere samenwerking met Tevreden.nl een professionaliseringsslag is doorgevoerd ten opzichte van voorgaande editie. De drie hoofdonderwerpen waren communicatie en informatie tussen leasemaatschappij en de berijder, contractuele aspecten en vragen rond onderhoud, schade- en pechafhandeling.

Download hier het volledige onderzoeksrapport met alle resultaten >>