Spiegelsessies

Automotive Insiders organiseert op verzoek van haar leden ieder jaar weer een aantal spiegelsessies. In een spiegelsessie komen marktspelers en belangenbehartigers uit de hele sector samen om met elkaar in een informele setting te spiegelen over een specifiek onderwerp. De gasten van eerdere spiegelsessies noemen vooral de nieuwe inzichten, het met elkaar brainstormen en het netwerken als belangrijkste toegevoegde waarde van de sessies.